Ngày 25/11/2020, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch số 2165/KH-UBND về việc tổ chức Chương trình Chào đón năm mới 2021. Nhiều sự kiện hấp dẫn được đưa vào để phục vụ du khách trong và ngoài tỉnh

Kế hoạch nhằm tổ chức chương trình, sự kiện nổi bật để đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, phát động thị trường khách du lịch nội địa và khách du lịch trong tỉnh giai đoạn cuối năm 2020, đầu năm 2021, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực du lịch Quảng Bình; đồng thời thúc đẩy sự phục hồi của ngành Du lịch Quảng Bình trong thời kỳ bình thường mới